Dividend is het bedrag dat wordt uitbetaald aan aandeelhouders van een bedrijf. Vaak betaalt een bedrijf dit bedrag uit de winst. Het doel hiervan is om het voor beleggers aantrekkelijker te maken om te beleggen in een bepaald bedrijf. Het kan dus worden gezien als een winstaandeel of soort beloning voor mensen die de aandelen gedurende langere tijd vasthouden.

Wat is dividend

Waar beleggen in dividend uitkerende aandelen?

  • DEGIRO – Zeer voordelig beleggen in diverse dividend uitkerende aandelen.
  • Let op! Beleggen kent risico op verlies.

Verschillende soorten Dividenden

Bedrijven kunnen op verschillende manieren dividend uitkeren. Zo kunnen ze ervoor kiezen om het uit te keren in geld (dit wordt cashdividend genoemd) of in aandelen (dit wordt stockdividend genoemd).

Wanneer een bedrijf ervoor kiest om uit te keren in cashdividend, krijgt u als belegger uitbetaald in geld aan de hand van een dividendpercentage over uw aandeelwaarde. Als een bedrijf uitkeert in stockdividend krijgt u nieuwe aandelen. De hoeveelheid wordt berekend aan de hand van een dividendpercentage over uw aandeelwaarde.

Een uitzonderlijke vorm is dividend in specie. Dit keert een bedrijf alleen uit wanneer ze een bepaald bedrijfsonderdeel afsplitst en aan haar aandeelhouders schenkt. In dit geval heeft u na de uitkering een aandeel in twee verschillende bedrijven.

Het bedrag dat u als aandeelhouder ontvangt, kan ook afhangen van de soort: voor preferente aandelen of prioriteitsaandelen gelden vaak andere dividendpercentages.

Zo werkt het uitkeren van dividend

Bedrijven en organisaties kunnen deze verschillende vormen van winstaandelen per kwartaal, per jaar of ter speciale gelegenheden uitkeren. Voordat een bedrijf het uitkeert, kondigt het bedrijf dit aan. Bij die aankondiging geeft het bedrijf aan hoeveel er wordt uitgegeven en op welke datum.

Daarna volgt de ex dividend datum. Dit is een zeer belangrijke datum, omdat dan wordt bepaald welke aandeelhouders er recht hebben op dividend. Iedereen die voor het moment van die datum aandelen in het bedrijf bezitten ontvangen een winstaandeel. Wanneer u het aandeel pas op of na de datum heeft aangeschaft, heeft u op dat moment geen recht op dividend. Pas op de uitbetalingsdatum ontvangen de aandeelhouders die recht hadden op het dividend hun uitkering.

Niet alle bedrijven keren dividend uit. Zo maken sommige ondernemingen geen winst of kiezen ze ervoor om de winst te gebruiken voor andere investeringen. Toch kan een investering in een bedrijf dat geen dividend uitkeert soms beter uitpakken. Bij een sterker stijgende koers behaalt u dan beter resultaat.

Hoe weet u of een bedrijf dividend uitkeert?

Bedrijven kondigen normaliter duidelijk aan wanneer zij dividend uitkeren. Online brokers geven deze gegevens vervolgens online overzichtelijk weer. Op de website van DEGIRO vind u bijvoorbeeld zo’n overzichtelijke lijst.

Dividend berekenen

De hoogte van een winstaandeel kan fluctueren. De winst van bedrijven is immers niet elk jaar hetzelfde. Het dividendrendement is een indicator die weergeeft of een bedrijf veel of weinig uitkeert. U kunt het dividendrendement zelf berekenen door het uitgekeerde dividend te delen door de beurskoers.

Bij de berekening van uw beoogde dividend moet u wel rekening houden met de belasting. Over uw uitgekeerde winstaandeel betaalt u in Nederland dividendbelasting. Deze bedraagt 15% van het uitgekeerde bedrag.

» Lees ook: Wat zijn Futures?
» Lees ook: Wat zijn Derivaten?